El ball de bastons

El ball de bastons es el nom que s'utilitza per denominar un conjunt de balls que fan servir com a element principal un o dos bastons que es van picant entre ells. És una dansa popular molt estesa no només a Catalunya, sinó tame a Europa i a tota la Mediterrània.

Els orígens son difosos: Hi ha folkloristes que diuen que prové dels ritus agraris què es practicaven a la prehistòria, altres tesis sostenen que el seu origen són les danses pírriques gregues, tot i que la tesi més estesa remunta el seu origen a una evolució dels antics balls d'espases.

Els balls de bastons foren molt populars al segle XV i persisteixen a França, Itàlia, Anglaterra i País de Gales (Morris dance), Espanya (paloteo o troqueado) i Portugal (dansa de pauliteiros). A les cultures del Magreb també hi ha danses tradicionals amb bastons, com la Raks Al Asseya d'origen egipci (conegut també com a saidi, com la música i ritme d'aquesta dansa) o la tahtib.

Les primeres referències escrites daten del 1151, quan durant el banquet de les noces del comte Ramon Berenguer IV amb Peronella d'Aragó es va fer un ball de bastons.